Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018

Biểu mẫu 10

PHÒNG GD-ĐT TP TÂN AN

TRƯỜNG THCS KHÁNH HẬU

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018

 

STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
I Số học sinh chia theo hạnh kiểm          
1 Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

         
2 Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

         
3 Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

         
4 Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

         
II Số học sinh chia theo học lực          
1 Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

         
2 Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

         
3 Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

         
4 Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

         
5 Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

         
III Tổng hợp kết quả cuối năm          
1 Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

         
a Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

         
b Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

         
2 Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

         
3 Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

         
4 Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

         
5 Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)

         
6 Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

         
IV Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi          
1 Cấp huyện          
2 Cấp tỉnh/thành phố          
3 Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế          
V Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp          
VI Số học sinh được công nhận tốt nghiệp          
1 Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

         
2 Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

         
3 Trung bình

(Tỷ lệ so với tổng số)

         
VII Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng

(tỷ lệ so với tổng số)

         
VIII Số học sinh nam/số học sinh nữ          
IX Số học sinh dân tộc thiểu số          

 

  Khánh Hậu, ngày tháng 11 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị

 

Trần Quang Vinh