Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018

Biểu mẫu 09

PHÒNG GD-ĐT TP TÂN AN

TRƯỜNG THCS KHÁNH HẬU

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018

 

STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
I Điều kiện tuyển sinh        
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện        
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh        
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục        
V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được        
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh        

 

  Khánh Hậu, ngày tháng 11 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

Trần Quang Vinh